Kuriame Lietuvos ateitį

Inovatyvus lankstaus taikymo kompiuterinės regos skeneris paviršių kokybės analizei

Projekto tikslas: Siekti padidinti Elintos įmonių grupės konkurencingumą sukuriant inovatyvius paviršių kokybės kontrolės metodus

Elinta Robotics, UAB (buvęs UAB „Elinta“ robotizacijos skyrius) yra viena iš nedaugelio kompanijų Lietuvoje, kuri kuria, gamina ir įgyvendina kompiuterinės regos sprendimus. Per 28 savo veiklos metus įmonė įgyvendino daugiau kaip 100 projektų, kuriuose pritaikė vaizdų apdorojimo srityje sukauptas žinias.

Paskutinius keletą metų įmonė intensyviai dirba baldų pramonės sektoriuje, diegiant kokybės kontrolės sistemas įvairių detalių patikrai. Įmonė taip pat vysto automatizuotų valdymo sistemų kūrimą kartu su robotizuotomis gamybinėmis linijomis. Taikomi kompiuterinės regos sprendimai kuriamoms sistemoms suteikia intelektualaus valdymo galimybes. Elinta Robotics, UAB projektas skirtas padidinti įmonės konkurencingumą tiek vietinėje, tiek tarptautinėje rinkoje, sukuriant naują inovatyvų kompiuterinės regos skenerį paviršių kokybės analizei.

Dirbtinio intelekto taikymas leis lanksčiau pritaikyti kokybės kontrolės sprendimus skirtingų paviršių patikrai. Projektas bus vykdomas kartu su partneriu UAB “Elinta”. Projekto metu bus vykdomos MTEP veiklos, kurių metu bus sprendžiami moksliniai/technologiniai neapibrėžtumai bei ieškoma naujų žinių, reikalingų naujo kompiuterinės regos skenerio sukūrimui.


Bus vykdoma

Moksliniai tyrimai

Moksliniai tyrimai, kurių metu bus sprendžiami moksliniai neapibrėžtumai ir problemos sąlygojamos planuojamo sukurti skenerio kokybinių parametrų, ieškant naujų žinių ir galimybių numatytiems sprendimams sukurti.

Algoritmai ir programinė įranga

Veiklos metu bus sprendžiami neapibrėžtumai, kylantys siekiant sukurti numatytą produktą, pareiškėjas atliks įvarius mokslinius tyrimus (tokius kaip skirtingo šviesos bangos ilgio įtakos paviršiaus pažeidimų išskyrimui tyrimas), kurių pagrindu bus sukurti defektų identifikavimo algoritmai ir programinė įranga.

Produkto maketas

Moksliškai patikrinus teorines hipotezes ir patikslinus metodus pagal gautus rezultatus, šie sprendimai bus integruojami į produkto maketą, kuris bus išbandytas imituojant realią aplinką. Projekto partneris atliks dalį mokslinių tyrimų, kurių rezultatai vėliau bus pritaikyti kuriant bendrą kokybės kontrolės sistemą.

Eksperimentinė plėtra, kurios metu bus sprendžiami technologiniai neapibrėžtumai, kylantys siekiant sukurti numatytus produktus. MT veiklose gautos naujos žinios, bus panaudotos kuriant produkto prototipą.

Pareiškėjas yra atsakingas už  produkto prototipo parengimą bei patikrą realioje veikimo aplinkoje. Partneris yra atsakingas už valdymo sistemų bei kokybės patikros sistemos galutinių prototipo gamybą, patikrą realioje veikimo aplinkoje, bei integraciją į pareiškėjo sukurtus galutinius prototipus bei kartu atliekant produktų efektyviausių režimų paiešką, ir nustatant galutinio įrenginio prototipų parametrus.

Projekto metu planuojama sukurti inovatyvaus skenerio prototipas, kurio pagrindu bus gaminamos naujos kontrolės linijos. Dėka gautos paramos ir panaudojant savo investicijas MTEP veikloms tikimasi gauti 592 % įmonės pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykį, lyginant su skirtomis investicijomis.

Projekto pradžia: 2020 09 01

Moksliniai tyrimai: 2020 09 21 – 2022 03 31

Eksperimentinė plėtra: 2022 04 01- 2022 08 31

Projekto pabaiga: 2022 08 31

Finansavimas pagal prioritetą: 1 PRIORITETAS. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas

Priemonė: Eksperimentas Nr. 01.2.1-LVPA-K-856

Projektas finansuojamas iš:  Europos Regioninės Plėtros Fondo

Bendras projekto biudžetas: 683 209,27 €

Gaunamas finansavimas: 361 763,94 €

Kontaktinė informacija

Rimvydas Meškauskas
Projektų vadovas
E-mail: rimvydas.meskauskas@elinta.lt

Tel. +370 37 351987