Kuriame Lietuvos ateitį

Inovatyvus lankstaus taikymo kompiuterinės regos skeneris paviršių kokybės analizei

Projekto tikslas: Siekti padidinti Elintos įmonių grupės konkurencingumą sukuriant inovatyvius paviršių kokybės kontrolės metodus

Elinta Robotics, UAB (buvęs UAB „Elinta“ robotizacijos skyrius) yra viena iš nedaugelio kompanijų Lietuvoje, kuri kuria, gamina ir įgyvendina kompiuterinės regos sprendimus. Per 28 savo veiklos metus įmonė įdiegė daugiau kaip 100 projektų, kuriuose pritaikė vaizdų apdorojimo srityje sukauptas žinias.

Paskutinius keletą metų įmonė intensyviai dirba baldų pramonės sektoriuje, kuriant ir diegiant kokybės kontrolės sistemas įvairių detalių patikrai. Įmonė taip pat vysto automatizuotų ir robotizuotų gamybos linijų kūrimą, gamybą ir diegimą pramonėje. Šiose linijose taikomi kompiuterinės regos sprendimai sistemoms suteikia intelektualaus valdymo galimybes. Šio projekto metu sukurtas naujas inovatyvus skeneris paviršių kokybės analizei, leido padidinti įmonės Elinta Robotics, UAB konkurencingumą tiek vietinėje, tiek tarptautinėje rinkoje.

Dirbtinio intelekto taikymas leido lanksčiau pritaikyti kokybės kontrolės sprendimus skirtingų paviršių patikrai. Projektą vykdant su partneriu UAB „Elinta“ buvo pasinaudota šios įmonės moksliniu ir techniniu potencialu, gamybine baze bei didele jos patirtimi mokslinių tyrimų srityje.


PROJEKTO METU BUVO ATLIKA

Moksliniai tyrimai

Projekto metu atlikti tyrimai ir jų metu sukauptos žinios bei gauti duomenys leido paruošti reikiamas metodikas ir vertinimo rodiklius bei įdiegti inovatyvius techninius sprendimus. Tai suteikė galimybę suprojektuoti ir pagaminti skenavimo įrengimo maketą bei programinę įrangą.

Algoritmai ir programinė įranga

Projekto metu buvo sukurta baldų detalių paviršių kokybės įvertinimo sistema bei specializuota programinė įranga, kurioje panaudoti dirbtinio intelekto metodai. Sukurti įrankiai gali būti naudojami kuriant bei diegiant lanksčias kompiuterinės regos sistemas, skirtas įvairių paviršių kokybės analizei.

Produkto maketas

Atliktų kompiuterinės regos skenerio maketo tyrimų rezultatai suteikė galimybę apibrėžti reikalavimus gaminio konstrukciniams sprendimams, panaudojus projekto metu sukurtus vaizdų apdorojimo ir defektų aptikimo algoritmus,  pagreitinti sistemų paruošimą ir apmokymą aptikti naujai klasei priskirtinus defektus arba paruošti sistemą naujų gaminių kokybės kontrolei.

Eksperimentinė plėtra

Sukurtas, pagamintas ir sukalibruotas universalaus taikymo inovatyvaus kompiuterinės regos skenerio prototipas geba tikrinti visus šiuo metu potencialių užsakovų pateikiamus paviršius bei aptikti juose visus žinomus defektus. Be to, sistema geba atlikti gaminių geometrinių parametrų (matmenų, kiaurymių diametro ir padėties, griovelių padėties ir pločio ir kitus) matavimus. Pagaminta originali trijų skirtingų transporterių bei kompiuterinės regos elementų tarpusavio sinchronizavimo sistema bei atlikti sukurtos kokybės kontrolės valdymo sistemos bandymai. Pasirinkta gaminių transportavimo sistemos konstrukcija suteikia galimybę, panaudojus sukurtą prototipą ir atlikus papildomus tyrimus, suprojektuoti tik vartotojams aktualius defektus tikrinančią sistemą taip sumažinant skenerio savikainą ir pasiūlant užsakovams konkurencingą kainos ir kokybės požiūriu produktą. Panaudojant gautus prototipo mechaninės sistemos tyrimų rezultatus parengtos rekomendacijos sistemos gamybai ir surinkimui, reikalavimai medžiagoms ir detalių gamybos tikslumui.

Projekto metu sukurtas inovatyvaus skenerio prototipas, kurio pagrindu bus gaminamos naujos kontrolės linijos. Dėka gautos paramos ir panaudojant savo investicijas MTEP veikloms tikimasi gauti 422 % įmonės pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykį, lyginant su skirtomis investicijomis.

Projekto pradžia: 2020 09 01

Moksliniai tyrimai: 2020 09 21 – 2022 03 31

Eksperimentinė plėtra: 2022 04 01- 2022 08 31

Projekto pabaiga: 2022 08 31

Finansavimas pagal prioritetą:

13 PRIORITETAS Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui  (1 PRIORITETAS. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas)

Priemonė: Eksperimentas  Nr. 13.1.1-LVPA-K-856 (01.2.1-LVPA-K-856)

Projektas finansuojamas iš:  Europos Regioninės Plėtros Fondo

Bendras projekto biudžetas: 683 209,27 €

Gaunamas finansavimas: 361 763,94 €

Kontaktinė informacija

Rimvydas Meškauskas
Projektų vadovas
E-mail: rimvydas.meskauskas@elinta.lt

Tel. +370 37 351987